快捷搜索:  www.ymwears.cn

一帘红雨桃花谢,十里清阴柳影斜

一帘红雨桃花谢,十里清阴柳影斜

出自元朝胡祗遹的《阳春曲·春景
原文赏析:

几枝红雪墙头杏,数点青山屋上屏。一春能得几明朗?三月景,宜醉不宜醒。
残花酝酿蜂儿蜜,小雨调和燕子泥。绿窗春睡觉来迟。谁唤起?窗外晓莺啼。
一帘红雨桃花谢,十里清阴柳影斜。洛阳花酒一时别。春去也,闲煞旧蜂蝶。

拼音解读

jǐ zhī hóng xuě qiáng tóu xìng ,shù diǎn qīng shān wū shàng píng 。yī chūn néng dé jǐ qíng míng ?sān yuè jǐng ,yí zuì bú yí xǐng 。
cán huā yùn niàng fēng ér mì ,xì yǔ diào hé yàn zǐ ní 。lǜ chuāng chūn shuì jiào lái chí 。shuí huàn qǐ ?chuāng wài xiǎo yīng tí 。
yī lián hóng yǔ táo huā xiè ,shí lǐ qīng yīn liǔ yǐng xié 。luò yáng huā jiǔ yī shí bié 。chūn qù yě ,xián shà jiù fēng dié 。


※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: